Haberler

Türk-İş Kamu İşçileri İle İlgili Önerilerini Açıkladı

 width=

Türk-İş Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, 2019 yılı kamu işçileri toplu iş sözleşmesi önerilerini açıkladı. 

19 Haziran 2019 Çarşamba günü Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen Koordinasyon Kurulu, ücret, parasal sosyal haklar ve genel düzenlemeler konusundaki taleplerini iletti.

Türk-İş’in ilettiği toplu iş sözleşmesi talepleri aynen şöyledir:

1- Taban Ücret:

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3.500 TL’ye çekilecektir. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu tutarın altında olamaz.

2- İyileştirme:

Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra,  toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlere 300 (üç yüz lira) TL iyileştirme yapılacaktır.

3- Ücret Zammı:

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine,  yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret zammı yapılır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere  ikinci  yıl  ikinci  altı  ay  için;  Türkiye  İstatistik  Kurumunun  2003=100  Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

(Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde metni esas alınarak düzenlenecektir.)

4- Ek Ödeme:

Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde bir defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere 1.500 TL “ek ödeme” yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, yıl içinde çalışılan süreyle orantılı olarak yapılır.

5- Sosyal Yardımlar:

    1. Yıl 2. Yıl
a) Sosyal Yardımlar 500 TL/ay 600 TL/ay
b) Yemek Parası 17 TL/gün 18 TL/gün
c) Aile ve Çocuk Yardımı                Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir
d) Giyim Yardımı 500 TL/Yıl 600 TL/yıl

e) Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.

f) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.

g) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.

6- Farkların Ödenme Zamanı:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere  ilişkin  farklar  kurumların  bütçe  imkânları  göz  önüne  alınarak  gecikmeden ödenecektir.

7- İşyerine/ İşletmeye Özgü Sorunlar:

İşyeri/işletme/işkoluna özgü ücret, iş riski analizi ve çalışma ilişkileri gibi sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.

8- Daimi İşçi Kadrosuna Alınan Alt İşveren İşçilerinin Durumu:

696  sayılı  KHK  kapsamında  daimi  işçi  kadrolarına  geçirilen  taşeron  işçileri,  kanuni düzenleme yapılarak, asıl işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım ödemelerinden faydalanırlar.

9- 696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Taşeron İşçileri:

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren (taşeron) işçilerinin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

10- Yetki Uyuşmazlığı Devam Eden İşyerleri:

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışları avans niteliğinde ödenir.

11- Geçici İşçiler:

Kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalıştırılan  geçici  işçiler  içinden,  kurumunca  ihtiyaç duyulanlar daimi işçi kadrolarına geçirilirler.

12- Sendikal Bölge, İl ve İlçe Temsilcilerinin Durumu: 

Sendikanın şubesi bulunmayan bölge, il ve ilçelerde; bölge, il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. Bölge, il veya ilçe temsilciliğinin faaliyet alanındaki üye sayısı 100 ve daha fazla ise sendikanın bölge, il veya ilçe temsilcisi haftada 8,5 saat; 100’ün altında ise haftada 4 saat izinli sayılır. Bölge, il ve ilçe temsilcileri bu sürelerde fiilen çalışmış gibi kabul edilir ve ücretleri buna göre ödenir.

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu