Uluslararası

UNI Fast Fashion İttifak Toplantısı Danimarka’nın Kopenhag Kentinde Yapıldı

UNI Fast Fashion İttifak Toplantısı 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapıldı. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Haydar ÖZDEMİROĞLU ve Sendika Danışmanımız Dr.Emirali KARADOĞAN katılmışlardır. İki gün süren toplantı boyunca H&M ve INDITEX yöneticileri ile TEZ-KOOP-İŞ Sendikasının sendikal örgütlenme süreci hakkında ikili görüşmeler yapıldı.

Toplantıya UNI Ticaret ve Tez-Koop-İş Sendikasının dışında,  Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hong Kong, İtalya, İspanya, İsveç, Peru, Şili ve Uruguay’dan sendika temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantının ilk gününde Berkeley Üniversitesinden Prof.John Logan Fast Fashion olarak kabul edilen markalar hakkında bir sunum yaptı. Ardından toplantı, IndustryALL’un Tekstil, Giyim ve Deri sektör koordinatörü Christina Clausen özelikle tedarik zincirlerindeki firmalara yönelik imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşmeleri hakkında sunumla devam etti.

 İlk günün ikinci bölümünde ülkeler özelinde INDITEX ve H&M işyerlerindeki örgütlü sendikaların sorunları dile getirilmiş ve karşılıklı tartışılmıştır. Böylece ortak sorun alanları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Toplantının ikinci gününde, sabahki toplantının ilk bölümünde Inditex’te örgütlü olan ve örgütlenecek olan sendikaların toplantısı yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde INDITEX Küresel İnsan Kaynakları Direktörü Pablo Frances ve Uluslararası İş Hukukçusu Carlos Gonzales-Garces Perez katılım sağlayarak sunum yapmışlardır. Ardından ülke temsilcileri sendikalarının Inditex işyerlerindeki Küresel Çerçeve Sözleşmesinin işleyişi ve uygulamalar hakkında bilgi aktarmışlardır.

Toplantının ardından UNI, Tez-Koop-İş ve Inditex yetkilieri kapalı bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda Inditex Türkiye’deki Tez-Koop-İş’in UNI ile ortak yürüteceği örgütlenme projesi ve süreci hakkında bilgi verildi. Inditex temsilcileri de UNI ile imzalanmış olan Küresel Çerçeve Sözleşmesine saygı duyduklarını ve bu konuda Türkiye’de yeni göreve başlayan ülke yönetimine Küresel Çerçeve Sözleşmesi hakkında ve sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütülmesi için gereken bilgileri aktaracağını ilettiler. Bu sürecin içerisinde UNI’nin olmasının kendileri için önemli olduğunu ayrıca diler getirdiler. 

Toplantının öğleden sonraki bölümüne H&M ile ilgili sendikalar katıldı. Toplantıya H&M Merkez ofisten küresel çalışma direktörleri Karin Wing, Jerry Strombeck ve Matthias Zweirlein de katıldı. Toplantıda H&M adına sunum yapıldıktan sonra ülkelerin sendika temsilcileri sorunlarını dile getirdiler. Toplantıda H&M’de  örgütlü olan sendikaların çok yoğun şikayetleri olduğu görüldü. Özellikle ABD temsilcisi H&M ile ilk zamanlarda ilişkilerinin iyi olduğunu, ama son zamanlarda ilişkinin kopma noktasına geldiğini ifade etti. Diğer ülkelerden de temsilcilerin benzer sorunlar  ilettiği görüldü.

TEZ-KOOP-İŞ sendikası olarak da söz alındı ve Türkiye’deki örgütlenme sürecinin 2017 yılında Manchester’da yapılan toplantıda H&M Küresel Çalışma İlişkileri direktörü Mathias Geduhn ile görüşülerek başlatıldığını; ancak kendisinin süreci beklettiğini, bu bekletmenin sonucunda da Türkiye’de aynı işkolunda örgütlü başka bir sendikanın hemen işyerlerine giderek sendikal örgütleme yaptığını ve bunun da sürecin sağlıklı ilerlemesini engellediği kendilerine iletildi. Mathias Geduhn’un yerel ülke yönetimi ile görüştüğünü ifade etmesine karşın, ülke yöneticilerinin böyle bir görüşmeyi inkar ettikleri, ve Tez-Koop-İş’in yetkisini görmezden gelerek yöneticilerine bildirimde bulundukları da kendilerine iletildi. H&M yöneticileri de kendilerinin bu konuda bilgilerinin olmadığını dile getirerek araştıracaklarını bildirdiler.

Ayrıca uygulama açısından da ülke ve mağaza yöneticilerin üyelerimize karşı olumsuz tavırları dile getirildi. Bu yönde üyelerimizin yaşadığı genel sorunlarla birlikte, hastalığı nedeniyle işten atılan Sultan Yener Deveci, engelli kadrosundaki Recep Özdemir ve mağaza yöneticilerinin, işten atılmasına yönelik imza topladığı Samet Tuğlu’nun durumları hakkında ayrıca bilgi verildi. Bu konuyu da ayrıca inceleyeceklerini ilettiler. Toplantı sonrası görüşme talebinde bulundular.

Toplantı sonrası kendileri ile ikili görüşme yaptığımız H&M yöneticileri süreci tekrar dinleyerek gerekli yazışma örneklerini ve diğer bilgileri aldılar. Ayrıca bu konuda bilgi verdiğimiz için teşekkür ederek, ülke yöneticilerine de bilgi vermemizi rica ettiler.

UNI Ticaret direktörü Marhias Bolton’un kapanış konuşması ile toplantı sona erdi.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu