Yaşasın 1 Mayıs

"25 Kasım Kadına Şiddete Hayır" Etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik şiddetle Mücadele Günü kapsamında sendikamızda Kadın üye ve temsilcilerimize yönelik eğitim gerçekleştirdik. Eğitimin öncesi Şube Mali Sekreterimiz Nafike KAHRAMAN Ülkemizde son yıllarda daha da çok artan kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinayetler ile ilgili istatistik bilgilerini sundu.

Kadın eğitimini Muğla Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Şahin "Kadının İnsan Hakları" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konu başlıklarıyla verdi.

Eğitimin son aşamasında ise Şube Örgütlenme Sekreterimiz Nesrin BERK 25 Kasımın tarihçesini arkadaşlarımıza anlattı ve Mirabel Kardeşlerin hayatını konu alan "Kelebekler Zamanında" filmi izlendi.

Muğla Şubemizde Migros İşyeri Temsilcileri Toplantısı Yapıldı

Şubemize bağlı Migros İşyeri Temsilcilerimiz ile 26 Ekim Pazartesi günü toplantı yapılmıştır. Şube Başkanımız Hüseyin Yıldız açış konuşmasında, "ülkemizin son günlerde geçtiği karmaşa ortamında sağ duyulu ve fazlasıyla hoşgörülü davranmamız gerekiyor. İşçinin işçiden başka dostu yok, işyerlerimizde bu bilinçle sendikal örgütlülüğün hayata geçirilmesi, toplu sözleşmeler ile elde ettiğimiz hakların uygulanma sürecinin hep birlikte takipçisi olmamız gerekiyor" dedi. Yıldız, Sendikal çalışmaların denetlenmesinin her üyenin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Toplantının 1. oturumunda Şube İdari Sekreterimiz Rabia Güner Demirci tarafından sendika işyeri temsilcisinin görev-yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından işyerlerinde yaşanan sorunlarla baş etme yolları ve pratikleri tartışıldı.

2. oturumda ise Tez-Koop-İş Sendikası'nın tarihçesi ve 1987 büyük Migros grevi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Oldukça verimli ve coşkulu geçen toplantının ana çıkarımı; "sınıf mücadelesinin ancak iş yerlerinde, işin yürütümü sırasında birlik, beraberlik sağlanarak ve işçi kardeşliği bilinci oluşturularak zafere ulaşılacağı" oldu.

Muğla Barosu'nda TİS Görüşmeleri Başladı

Muğla Barosu Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde uygulanmak üzere Muğla Barosu Başkanlığı ile Sendikamız arasında imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi 30 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.00'da Muğla Barosunun toplantı salonunda yapıldı. Toplu iş sözleşmesi teklif taslağı üzerinde genel bir değerlendirme yapıldı.

Bir sonraki toplantı 17.06.2016 tarihinde saat 14.00'da Baro'nun toplantı salonunda yapılacak.

Muğla Şube 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Muğla Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Genel kurula katılan 113 delegenin 56'sının kadın olması oldukça dikkat çekti. Kadın delegeler söz alarak "sendikal alanda biz de varız" dediler. Kadın delegelerimizden Safiye Akın 6 aylık bebeğiyle kürsüye çıkarak anne olmanın kadınların sendikal mücadeleye katılmasına engel olmadığını gösterdi ve tüm salonun sempatisini topladı.

Genel Başkanımız Osman GÜRSU, Muğla Şubesi'nde yaşanan bu gelişmenin bir tesadüf olmadığını, üyelerimizin yarısının kadın olduğu bir sendika olduğumuzu, delege yapısının tabanı yansıtmasının olması gereken olduğunu ve Muğla Şubesinin bu anlamda örnek olduğunu belirtti.

Yapılan seçimlerde yeniden Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin YILDIZ ise kadınların olmadığı bir sendikal mücadelenin başarılı olamayacağını, kadın erkek tüm işçilerin kardeşçe ve dayanışma ruhu içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kongrenin ardından yapılan seçimler ile Şube zorunlu organlarında göreve gelen üyelerimizi kutlar, başarının devamını dileriz.

Devamını oku...

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img